دسترسی سریع

گزارش تصویری بيشتر

گزارش تصویری سفر ریاست محترم سازمان ملّی استاندارد ایران به استان همدان

گزارش تصویری سفر ریاست محترم سازمان ملّی استاندارد ایران به استان همدان 
روابط عمومی اداره کل استاندارد استان همدان

 با ما همراه باشید

https://t.me/standardhamedan

instagram.com/stdhamedan

http://hamedan.isiri.gov.ir/porta‌l/home/

https://chat.whatsapp.com/DClo0ZjhDUZEVAjo2g2arw

#استانداردهمدان

گزارش تصویری سفر ریاست محترم سازمان ملّی استاندارد ایران به استان همدان
1400/8/4 سه‌شنبه