دسترسی سریع

آرشیو فیلم بيشتر

#خدمت خروج خودروهای بی کیفیت از چرخه تولید #عملکرد_استاندارد

#خدمت

اقدامات و دستاوردهای سازمان ملّی استاندارد ایران؛
"خروج خودروهای بی کیفیت از چرخه تولید"

#عملکرد_استاندارد

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان همدان 

سامانه پیامکی استعلام اصالت پروانه کاربرد نشان استاندارد : ۱۰۰۰۱۵۱۷
 
تلفن رسیدگی به شکایات : ۱۵۱۷
 
با ما همراه باشید
 
https://t.me/standardhamedan
 
instagram.com/stdhamedan
 
http://hamedan.isiri.gov.ir/portal/home/
 
https://chat.whatsapp.com/DClo0ZjhDUZEVAjo2g2arw
 
#استانداردنوین
#استانداردهمدان

#خدمت خروج خودروهای بی کیفیت از چرخه تولید  #عملکرد_استاندارد
1401/6/13 یکشنبه