دسترسی سریع

حضور قدرتمند سازمان ملّی استاندارد ایران در اسمیک

دکتر اسلام پناه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران طی نشست کوتاهی که با احسان اووت، دبیرکل اسمیک در ابوظبی داشت، مشارکت قوی تر  در اسمیک را یکی از اهداف اصلی برشمرد. 
تدوین استانداردها ی کالا و خدمات حلال، محوریت فعالیت های موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی را تشکیل میدهد.
سازمان ملی استاندارد ایران از بدو تاسیس اسمیک به عضویت آن درآمد.