دسترسی سریع

رویداد های مهم (اطلاعیه ها) بيشتر

اطلاعیه واگذاری فعالیت های بازرسی و نمونه برداری طرح طاها در سال 1401

قابل توجه شرکت های دارای گواهی تایید صلاحیت

این اداره کل در  نظردارد  بخشی از فعالیت های بازرسی و نمونه برداری و آماده سازی و ارسال نمونه به آزمایشگاه ( طرح طاها ) را به شرکت های بازرسی دارای صلاحیت را با دامنه فعالیت آنها با عناوین  ذیل در سطح استان را  واگذار نماید . 

1 - نمونه برداری از واحدهای صنفی بازار 287

2 - بازرسی از واحدهای صنفی 6602

لذا در صورت آمادگی همکاری نسبت به ارائه پیشنهاد خود در قالب سامانه ستاد تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/06/27  اقدام فرمایید.