دسترسی سریع

آرشیو فیلم بيشتر

دکتر مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملّی استاندارد ایران از #استاندارد‌سازی خودروهای تولید داخل و وارداتی خبر داد

#ببینید

دکتر مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملّی استاندارد ایران از #استاندارد‌سازی خودروهای تولید داخل و وارداتی خبر داد

#سازمان_ملی_استاندارد_ایران
‏#inso

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان همدان

سامانه پیامکی استعلام اصالت پروانه کاربرد نشان استاندارد : ۱۰۰۰۱۵۱۷

تلفن رسیدگی به شکایات : ۱۵۱۷

با ما همراه باشید

https://t.me/standardhamedan

instagram.com/stdhamedan

http://hamedan.isiri.gov.ir/portal/home/

https://chat.whatsapp.com/DClo0ZjhDUZEVAjo2g2arw

#استانداردنوین
#استانداردهمدان

دکتر مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملّی استاندارد ایران از #استاندارد‌سازی خودروهای تولید داخل و وارداتی خبر داد
1401/6/19 شنبه