دسترسی سریع

1397/3/22 سه‌شنبه
نام سمت شماره تلفن شماره داخلی
محمد هاشمی معاون ارزیابی و انطباق 081 - 34 22 96 55 105
نورالدین نوروزی معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی 081 - 34 22 96 55 113
سید علی ملیحی معاون استاندارد سازی و آموزش 081 - 34 22 96 55 213
یونس طاهری نیا مسئول حراست 081 - 34 22 96 55 219
کرامت قادریان سرپرست دفتر آموزش و ترویج استاندارد 081 - 34 22 96 55 204
پرناز اعتضاد زاده رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها 081 - 34 22 96 55 212
عليرضا يحيي خو رئيس اداره امور حقوقي، پاسخگويي به شكايات و ارزيابي عملكرد 081 - 34 22 96 55 217
زهرا مرادي پناه رئيس اداره توسعه منابع انساني، بودجه و برنامه ريزي 081 - 34 22 96 55 148
احسان ردایی رئیس اداره امور آزمایشگاه ها 081 - 34 22 96 55 303
امیرمسعود مجیدی رئيس اداره نظارت بر اجراي استاندارد 081 - 34 22 96 55 126
رضا محمدی رئيس اداره هماهنگي امور تدوين استاندارد 081 - 34 22 96 55 103
افسانه نوربخش رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت 081 - 34 22 96 55 203
داریوش خالقی رییس اداره استاندارد ملایر 081 - 32 25 55 50