دسترسی سریع

1401/4/31 جمعه


نام و نام‌خانوادگي‌: دکتر جعفر‌اميري‌پریان

متولد 1357

دکتری مهندسی بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس 1386رزومه علمی :


چاپ مقالات علمی در نشریات داخلی و خارجیISI
دارنده 7عنوان ثبت اختراع در سطح ملی
متخصص ابزار دقیق و سامانه‌های اندازهگیری
طراحی و ساخت سنسور
طراحی و تولید بیش از  100دستگاه اندازهگیری دقیق در صنایع و آزمایشگاه‌ها
طراحی و تولید 5 ربات در حوزه کشاورزی
طراحی و ساخت سامانه‌های هوشمند مکاترونیکی در صنایعرزومه  اجرایی :


عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه بوعلی سینا همدان ( از 1386)
عضو کارگروه استاندادسازی، ناظر و داور دفتر نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
رئیس دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی
معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی
عضو حقوقی هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا
عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا
معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
معاون بنیاد نخبگان استان همدان
مشاور علمی و فنی پارک علم و فناوری استان همدان

1390/6/8 سه‌شنبه