دسترسی سریع

1397/3/22 سه‌شنبه

آدرس: همدان، ضلع غربی میدان باباطاهر، کدپستی: 6518698451

تلفن : 5081 - 34 22 96 5
تلفن : 081 - 34 22 81 66
تلفن : 6081 - 34 22 96 5
فکس: 081 - 34 22 96 54

تلفن رسیدگی به شکایات : 1517

سامانه پیامکی استعلام اصالت پروانه کاربرد نشان استاندارد : 10001517
 

ایمیل : hamedan-it@isiri.gov.ir

تماس مستقیم با مدیرکل

تماس با معاونین و مدیران

تماس با همکاران