دسترسی سریع

1400/12/23 دوشنبه

در راستای صیانت از حقوق شهروندی شفافیت و جلوگیری از بروز هرگونه فساد و آگاهی رسانی به عموم، کلیه امور مرتبط و مورد نیاز از جمله اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها، اطلاعات تفصیلی هزینه سالانه دستگاه، جزئیات مرتبط با قراردادها، فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه در سامانه شفافیت سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس ذیل موجود و قابل استفاده خواهد بود.


سامانه شفافیت سازمان ملی استاندارد ایران
shafaf.isiri.gov.ir/portal/home
فايلها
هزينه كرد سالانه استان همدان.xls 38.912 KB