دسترسی سریع

1397/4/27 چهارشنبه
تارنمای اداره کل استاندارد استان همدان به صورت تمام وقت در دسترس هموطنان گرامی خواهد بود و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت. 

نمونه ای از خدمات این تارنما در ذیل آمده است

·        سهولت در ایجاد ارتباطات و ارائه اطلاعات به روز و در لحظه
·        ایجاد امکان ارائه خـدمات الکترونیـکی در فضـای مجـازی
·        ارائه اخبار و اطلاعیه ها
·        بررسی تمامی شکایات و پیشنهادات در راستای تکریم ارباب رجوع
·        اطلاع رسانی مناقصات و مزایده ها