دسترسی سریع

1396/2/11 دوشنبه


دعوت به همکاری
قابل توجه آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده
 
این اداره کل در نظر دارد به منظور آزمون و اجرای دوره ای باسکول های ثابت همکف و توزین سبک  ترازو ها  در سطح استان همدان و با رعایت تعرفه های قانونی و بر اساس استانداردهای ملی مربوطه نسبت به واگذاری اجرای آن به آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نماید 
لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید درخواست همکاری خود را تا تاریخ 1396/04/01 به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند 
 


کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت