دسترسی سریع

1390/6/7 دوشنبه

موقعیت جغرافیایی استان
استان همدان با مساحت 19493 کیلومتر مربع ، بین مدارهای 58و 33 و 48 و 35 عرض شمالی و 34 و 47 تا 36 و 49 طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته و جز استانهای غربی ایران است که از شمال به استان زنجان و قزوین ، از جنوب به استان لرستان ، از مشرق به استان مرکزی ، و از مغرب به استانهای کرمانشاه و کردستان محدود می شود . بلندترین نقطه استان قله الوند با ارتفاع 3580 متر ، بین شهرستانهای تویسرکان و همدان قرار گرفته است و پست ترین نقطه استان ، اراضی عمرآباد در بخش شراء و پیشخوار ، کنار رود قره چای می باشد .
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه سال 1375 ، کل جمعیت استان 1677957نفر می باشد که از این عده 849223 نفر مرد و 828734 نفر زن بوده است . همچنین از کل جمعیت استان 810640 نفر در مناطق شهری و 867115 نفر در مناطق روستایی سکونت داشته و 202 نفر غیر ساکن بوده است .
همچنین با توجه به آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای 8 شهرستان همدان ، ملایر ، نهاوند ، اسدآباد ، تویسرکان ، رزن ، بهار و کبودرآهنگ و تعداد20 بخش است .

معرفی استان