دسترسی سریع

آرشیو فیلم بيشتر

#خدمت طرح تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی #عملکرد_استاندارد

#خدمت

اقدامات و دستاوردهای سازمان ملّی استاندارد ایران؛
"طرح تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی"

#عملکرد_استاندارد

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان همدان 


سامانه پیامکی استعلام اصالت پروانه کاربرد نشان استاندارد : ۱۰۰۰۱۵۱۷
 
تلفن رسیدگی به شکایات : ۱۵۱۷
 
با ما همراه باشید
 
https://t.me/standardhamedan
 
instagram.com/stdhamedan
 
http://hamedan.isiri.gov.ir/portal/home/
 
https://chat.whatsapp.com/DClo0ZjhDUZEVAjo2g2arw
 
#استانداردنوین
#استانداردهمدان

#خدمت طرح تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی  #عملکرد_استاندارد
1401/6/13 یکشنبه