دسترسی سریع

Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال همدانزیرپورتال همدان
Collapse صفحه اصلی تیر 99صفحه اصلی تیر 99
صفحه داخلی تیر ۹۹
شناسنامه خدمت
استعلام الكترونيكي
دانلود فرم ها و مدارک مورد نیاز
سامانه شفافیت
شکایات
معرفی خدمات دستگاه
Collapse صفحه اصلی-قالب جدید1401صفحه اصلی-قالب جدید1401
صفحه داخلی تک ستونه-قالب جدید1401
صفحه داخلی دو ستونه-قالب جدید1401
نمودار سازمانی
معرفی مدیرکل
تاریخچه اداره کل
معرفی استان
بیانیه توافق سطح خدمات پرتال
منشور اخلاقی
قوانین و مقررات
Collapse تماس با ماتماس با ما
تماس مستقیم با مدیرکل
تماس با معاونین و مدیران
تماس با همکاران
شبکه های اجتماعی
ارتباط با بازرس اداره کل
Collapse نقشه سایتنقشه سایت
صفحه جدید99
پرسشهای متداول
خدمات و فعالیت های اداره کل
لیست دفاتر پیشخوان
شناسنامه خدمات الکترونیکی ، غیر الکترونیکی واگذار شده به دفاتر پیشخوان
آگهی ها و مناقصات
آموزش و تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
Collapse خدمات الکترونیکخدمات الکترونیک
اپلیکیشن دولت همراه
دولت همراه در بستر USSD
سامانه پیامکی 10001517
سامانه های تخصصی
لینک دریافت بروشور دادور
زمان های خروج از دسترس
Collapse میز خدمت الکترونیکیمیز خدمت الکترونیکی
امور مرتبط با مرکز تایید صلاحیت
امور مرتبط با صادرات و واردات
امور مرتبط با مرکز اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
امور مرتبط با نظارت بر اجرای استاندارد
امور مرتبط با تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور
امور مرتبط با کارشناسان استاندارد
امور مرتبط با مدیران کنترل کیفیت
امور مرتبط با هماهنگی و تدوین استاندارد
Collapse غیر قابل دسترسغیر قابل دسترس
ارتباط مستقیم با رئیس
لیست واحدهای تولیدی_کاربر
لیست واحدهای تولیدی_ادمین
ورود اطلاعات واحدهای تولیدی ساختمانی_ادمین
ورود اطلاعات کمبو محصولات واحدهای تولیدی
ارتباط با حوزه های مختلف اداره کل
خدمات اداره کل
آرشیو اخبار
ایجاد پروفایل شخصی
ثبت نام در تارنما
معرفی
نتایج نظرسنجی خدمات
دستورالعمل بروز رسانی پرتال
شناسنامه خدمات
بیانیه هدف تارنما
راهبرد مشارکت دستگاه
مرکز ملی پایش محیط کسب و کار
بیانیه حریم خصوصی
آشنایی با سامانه ستاد
پشتیبانی از افراد کم توان
Collapse صفحه جدید اصلی-تیر 99صفحه جدید اصلی-تیر 99
صفحه داخلی-تیر99-رحمانی
طرح پرسشگری شاخص افزایش میزان اعتماد عمومی و بهبود نگرش و رفتار مردم نسبت به استاندارد