آخرین اخبار

سه‌شنبه1401/11/4

11:47:2

6

خبرگزاری سیناپرس

جریمه واحدهای تولیدی بتن آماده در همدان

مدیرکل استاندارد استان همدان از جریمه دوملیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی واحدهای تولیدی بتن آماده متخلف در استان خبرداد.

جعفر امیری پریان چهارمین کمیسسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد استان افزود: با پیگیری‌های مجموعه اداره کل استاندارد استان همدان اجازه تضییع حقوق مصرف کنندگان را نمی‌دهیم و تمام تلاش خود را در جهت احقاق حقوقه حقه مصرف کنندگان به کار خواهیم بست.
وی ادامه داد: باید اطمینان مردم به نشان استاندارد بیش از پیش افزون شود در این راستا حمایت قاطع از تولیدکنندگانی که در مسیر استاندارد سازی گام بر می‌دارند در دستور کار این اداره کل است.
وی در پایان در خصوص جریمه دومیلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی واحدهای تولیدی بتن آماده متخلف در استان همدان افزود: امروز در این کمیسیون تعداد ۹ پرونده رسیدگی شد که نشان از قاطعیت مجموعه اداره کل استاندارد استان همدان در برخورد با متخلفین و حمایت از تولید با کیفیت دارد .