مدیرکل

ترازوهای تمام اصناف همدان باید برچسب استاندارد داشته باشد

ترازوهای تمام اصناف همدان باید برچسب استاندارد داشته باشد

مدیرکل استاندارد استان همدان بیان اینکه تمام اصنافی که دارای ترازو هستند بایدبرچسب استاندارد داشته باشد،گفت: این موضوع یک مطالبه عمومی است

شنبه1بهمن1401

مدیرکل استاندارد استان همدان بیان اینکه تمام اصنافی که دارای ترازو هستند بایدبرچسب استاندارد داشته باشد،گفت: این موضوع یک مطالبه عمومی است

اصناف همدان باید ترازوهای خود را کالیبره کنند

اصناف همدان باید ترازوهای خود را کالیبره کنند

مدیرکل استاندارد استان همدان با تأکید بر اینکه تمامی اصناف موظف هستند ترازوهای خود را کالیبره کنند، گفت: استاندارد مبارزه با کم‌فروشی را به صورت قاطعانه انجام می‌دهد

يكشنبه27آذر1401

مدیرکل استاندارد استان همدان با تأکید بر اینکه تمامی اصناف موظف هستند ترازوهای خود را کالیبره کنند، گفت: استاندارد مبارزه با کم‌فروشی را به صورت قاطعانه انجام می‌دهد

هشت مورد کم فروشی در واحدهای تولیدی همدان کشف شد

هشت مورد کم فروشی در واحدهای تولیدی همدان کشف شد

مدیرکل استاندارد استان همدان از کشف هشت مورد کم فروشی در واحدهای تولیدی استان خبر داد و گفت: برای این واحدها اخطار کتبی صادر شده است.

شنبه19آذر1401

مدیرکل استاندارد استان همدان از کشف هشت مورد کم فروشی در واحدهای تولیدی استان خبر داد و گفت: برای این واحدها اخطار کتبی صادر شده است.

پلمب تله‌سیژ پیست تاریکدره به دلیل نداشتن استانداردهای لازم بود

پلمب تله‌سیژ پیست تاریکدره به دلیل نداشتن استانداردهای لازم بود

مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: پلمب تله سیژ ( بالابر هوایی) پیست تاریکدره همدان به دلیل نداشتن استاندارد های لازم بود و البته با همراهی و همکاری دستگاه ورزش و جوانان این استان در حال رفع موانع هستیم.

شنبه19آذر1401

مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: پلمب تله سیژ ( بالابر هوایی) پیست تاریکدره همدان به دلیل نداشتن استاندارد های لازم بود و البته با همراهی و همکاری دستگاه ورزش و جوانان این استان در حال رفع موانع هستیم.

 همدان پایلوت استانداردسازی خدمات گردشگری/ایمنی آسانسورها دراولویت

همدان پایلوت استانداردسازی خدمات گردشگری/ایمنی آسانسورها دراولویت

مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه همدان به عنوان پایلوت استاندارد خدمات گردشگری کشور معرفی شده، گفت: امسال، ۵۶۳ مورد گواهینامه ایمنی استاندارد آسانسور در استان همدان صادر شد.

شنبه28آبان1401

مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه همدان به عنوان پایلوت استاندارد خدمات گردشگری کشور معرفی شده، گفت: امسال، ۵۶۳ مورد گواهینامه ایمنی استاندارد آسانسور در استان همدان صادر شد.

پیام دکتر جعفر امیری پریان مدیرکل استاندارد استان همدان به مناسبت روز ملّی کیفیت

پیام دکتر جعفر امیری پریان مدیرکل استاندارد استان همدان به مناسبت روز ملّی کیفیت

دکتر جعفر امیری پریان مدیرکل استاندارد استان همدان به مناسبت 18 آبانماه 1401 روز ملّی کیفیت پیامی را به این شرح اعلام کرد:

چهارشنبه18آبان1401

دکتر جعفر امیری پریان مدیرکل استاندارد استان همدان به مناسبت 18 آبانماه 1401 روز ملّی کیفیت پیامی را به این شرح اعلام کرد: