اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

چهارشنبه1401/9/23

08:12:5

39

دفتر بازرسی،پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان ملّی استاندارد ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد:

ارتقای سلامت اداری در سازمان ملّی استاندارد ایران


به منظور ارتقای سلامت اداری و مبارزه با هرگونه فساد، دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان ملّی استاندارد ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد:
عموم مردم، شرکت های بازرسی، آزمایشگاهای همکار و سایر ذی نفعان می توانند در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه فساد مالی، ارتباط ناسالم، فعالیت شائبه دار و درخواست های نامتعارف در فرآیند اداری، مراتب را با ارائه مدارک و مستندات به طور مستقیم ‌برای مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد، از طریق پورتال سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.inso.gov.ir، بخش (( ارتباط با ما )) ارسال نمایند.