رویدادهای مهم

بيشتر

دوشنبه1401/2/26

10:28:4

68

واگذاری آزمون دوره ای دیپنسر های عرضه گاز طبیعی فشرده CNG

قابل توجه آزمایشگاه های همکار استاندارد

در زمینه آزمون دوره ای دیپنسر های عرضه گاز طبیعی فشرده CNG

به اطلاع کلیه آزمایشگاه های همکار استاندارد در زمینه ی آآزمون دوره ای دیپنسر های عرضه گاز طبیعی فشرده CNG می رساند:

اداره کل استاندارد استان همدان در نظر دارد انجام آزمون باسکول های وسایل نقلیه جاده ای در استان همدان را از تاریخ  به مدت یک سال به یکی از آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده واگذار نماید.

لذا مقتضی است پیشنهادات خود را در این زمینه حداکثر تا تاریخ 1401/2/28 به دبیرخانه اداره کل استاندارد استان همدان ارسال فرمایید.