رویدادهای مهم

بيشتر

يكشنبه1401/3/1

14:13:0

77

اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه واحدهای محترم تولیدی و خدماتی استان همدان
به اطلاع کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی می رساند فرآیند تعیین و انتخاب واحد تولیدی و خدماتی نمونه  از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ لغایت 31/03/1401 آغاز میگردد .
خواهشمند متقاضیان با مراجعه به سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به آدرس https://isom.isiri.gov.ir/ در قسمت درخواست ها، نسبت به تکمیل اطلاعات چک لیست و بارگذاری مستندات خود اقدام نمایند.
روابط عمومی اداره کل استاندارد استان همدان