مدیرکل

بيشتر

دوشنبه1401/11/3

13:44:4

13

#هم_اکنون حضور دکتر جعفر امیری پریان مدیرکل استاندارد استان همدان در دفتر روزنامه سپهر غرب

#هم_اکنون

حضور دکتر جعفر امیری پریان مدیرکل استاندارد استان همدان در دفتر روزنامه سپهر غرب ( روزنامه صبح غرب کشور )

دوشنبه سوم بهمن ماه ۱۴۰۱

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان همدان
سامانه پیامکی استعلام اصالت پروانه کاربرد نشان استاندارد : ۱۰۰۰۱۵۱۷
تلفن رسیدگی به شکایات : ۱۵۱۷
با ما همراه باشید
#استانداردهمدان
#استانداردنوین
#استانداردمردمی