آرشیو فیلم

بيشتر

دوشنبه1401/11/3

09:47:1

21

#باهم_ببینیم مستند سفرهای استانی دکتر مهدی اسلام پناه ومعاون رئیس جمهور و ریاست سازمان ملّی استاندارد ایران

#باهم_ببینیم
مستند سفرهای استانی دکتر مهدی اسلام پناه ومعاون رئیس جمهور و ریاست سازمان ملّی استاندارد ایران

این مستند را در لینک ذیل مشاهده بفرمائید :

https://www.aparat.com/v/4Bhzt


روابط عمومی اداره کل استاندارد استان همدان